Evolució del nombre d'aturats a les ciutats de més de 500.000 habitants (gener 2020-octubre 2021)

By Martí Odriozola on 29 Nov 2021

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team