2021թ. նոյեմբերի 4-ի դրությամբ քրեակատարողական հիմնարկներում անազատության մեջ պահվող անձանց թվաքանակը

By Grisha Balasanyan on 20 Nov 2021

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team