Capitals de província amb un major augment de les infraccions penals que Barcelona (2019)

By Martí Odriozola on 13 Oct 2021

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team