Ciutats de més de 20.000 habitants que van reduir les infraccions penals el 2021

By Martí Odriozola on 13 Oct 2021

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team