Delen sosialhjelpsmottakarar i heil- og deltidsjobb

By Tormod Ytrehus on 7 Jul 2018

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team