Prosentvis endring i snittløna til yrkesgruppene som har gått ned i løn, justert for prisstigning

By Tormod Ytrehus on 13 Jul 2018

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team