Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում կալանավորված անձանց թիվը 2005-2021 թթ․

By Anna Sahakyan on 7 Oct 2021

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team