Динаміка експорту агропродукції рослинного походження та її місце у структурі загального експорту АПК за 2000-2020 рр., тис. дол США

By Latifundist Media on 18 Aug 2021

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team