Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից համայնքների ջրամատակարարման համակարգերում իրականացված վարչական վարույթների վերաբերյալ (2021թ. հուլիսի 21-ի դրությամբ)

By Grisha Balasanyan on 16 Aug 2021

Template credits

Sankey diagram by Flourish team