8) Από όσο γνωρίζετε ή από όσο θυμάστε ποια περίοδο/δεκαετία: Λειτούργησε καλύτερα η Δημοκρατία:

By 24MEDIA on 15 Jul 2021

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team