7) Από όσο γνωρίζετε ή από όσο θυμάστε ποια περίοδο/δεκαετία: ΈΓΙΝΑΝ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ / ΥΠΟΔΟΜΕΣ:

By 24MEDIA on 16 Jul 2021

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team