Wartość niemieckiego eksportu do wybranych krajów UE (w mld euro)

By Michalina on 30 May 2021

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team