Zgony według tygodni 2019 - 2021

By Piotr Starzyński on 9 May 2021

Template credits

Bar chart race by Flourish team