Посівні площі під кукурудзою 2016-2020 рр., тис. га

By Latifundist Media on 28 Dec 2020

Template credits

Bar chart race by Flourish team
`