Condemnats per sentència ferma per violència masclista a Catalunya segons el lloc de naixement (2015-2019)

By Martí Odriozola on 15 Dec 2020

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team
`