Població penitenciària a Catalunya per nacionalitat (2008-2019)

By Martí Odriozola on 12 Dec 2020

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team