Despesa sanitària i educativa dedicada a la població immigrant a Catalunya

By Martí Odriozola on 10 Dec 2020

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team
`