En la seva opinió, els immigrants reben de l'estat...

By Martí Odriozola on 4 Dec 2020

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team
`