Característiques dels infants i joves migrats arribats sols a Catalunya any a any (2015-2020)

By Martí Odriozola on 16 Dec 2020

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team