जोखिम उमेर समूहमा कोरोना संक्रमण (अक्टोबर ११ सम्मको तथ्याङ्क)

By Umesh Shrestha on 11 Oct 2020

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team