Finančné bohatstvo a dlhy v roku 2019 (v eurách na 1 obyvateľa)

By Tomáš Griger on 9 Oct 2020

Template credits

Table by Flourish team