Динаміка страхових платежів перестраховикам, млрд грн та рівень вихідного перестрахування, %

By Mind.ua on 4 Oct 2020

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team