Dopad COVID-19 na študentov - podľa fakúlt

By Matej Bílik - ŠRVŠ on 13 Sep 2020

Template credits

Survey by Flourish team