Evolució de la despesa sanitària pública per habitant, segons CCAA

By Daniel Gallego Díaz on 16 Jul 2020

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team