Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у 2010-2019 рр., грн

By Latifundist Media on 29 May 2020

Template credits

Line chart race by Flourish teams