Població i dinàmica demogràfica per seccions censals

By Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat on 23 May 2024

Template credits

Projection map by Flourish team