Estructura de la població: edats

By Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat on 7 May 2024

Template credits

Heatmap by Flourish team