Πόλεις-Μητρ.Περιοχές 1 εκ. ως 5 εκ. κάτοικοι: Μηχ. δίκυκλα / Μοτοσυκλέτες ανά 1000 κατοίκους

By Orestes Paschalinas on 12 Apr 2024

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team