Liczba osób pobierających emerytury niższe od minimalnej w latach 2011–2022 (w tys.)

By M on 7 Dec 2023

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team