Liczba stwierdzonych przestępstw z użyciem niebezpiecznego narzędzia (kat)

By M on 9 Nov 2023

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team