ყველაზე მეტი პოლიტიკური/სოციალური რეკლამის განმათავსებელი გვერდები (1 ივლისი - 28 სექტემბერი, 2023)

By Dimitri Chikovani on 1 Nov 2023

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team