Διαφορά ανά έτος ηλικίας μεταξύ 1960 και 2021

By Pavlos methοdios on 26 Sep 2023

Template credits

Line, bar and pie charts by Flourish team