Θερμοκρασία εδάφους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε °C

By Pavlos methοdios on 11 Jul 2023

Template credits

Projection map by Flourish team