Vývoj počtu mandátov podľa prieskumov / volebných modelov

By Dáta bez pátosu on 2 Oct 2023

Template credits

Bar chart race by Flourish team