Посівні площі: ячмінь, 2010-2019 рр., тис. га

By Maryna Bielokopytova on 12 Feb 2020

Template credits

Bar chart race by Flourish team