Muutused kohaliku omavalituse rahvastikus perioodil 2011–2021

By Statistikaamet Statistics Estonia on 29 Nov 2022

Template credits

Projection map by Flourish team